Disclaimer

STYKKER  is een initiatief van Esset Financial Services. Esset Financial Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van dit product. Het gebruik van STYKKER is op eigen risico. Het wijzigen van formules wordt ten strengste afgeraden. Raadpleeg altijd tenminste 1x per jaar een accountant. STYKKER  is slechts een hulpmiddel voor je administratie. Wijzigingen in STYKKER kunnen leiden tot ernstige fouten.

DISCLAIMER
Esset Financial Services heeft STYKKER met alle daarin verwerkte formules met zorg gemaakt en getest. We geven echter geen enkele garantie STYKKER, noch impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, noch garanties dat de software niet inbreukmakend is.

AUTEURSRECHT
Copyright © Esset Financial Services, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN
Microsoft, Windows, Excel, Office, en/of andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft (microsoft.com).